нафта ел. енергия пропан-бутан пропан-бутан без акциз компресиран природен газ биомаса (пелети) мазут термопомпа въздух-вода термопомпа вода-вода
мощност 1200.000 kW 1296.000 kW 1200.000 kW 1200.000 kW 1200.000 kW 1300.000 kW 1160.000 kW 1200.000 kW 1200.000 kW
цена за kWh(тон) BGN/kWh(t) BGN/kWh(t) BGN/kWh(t) BGN/kWh(t) BGN/kWh(t) BGN/kWh(t) BGN/kWh(t) BGN/kWh(t) BGN/kWh(t)
транспортни разходи BGN/год. BGN/год. BGN/год. n/a BGN/год. BGN/год. BGN/год. n/a n/a
инвестиции BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN BGN
инвестиции за MWh 41.41 BGN/MWh 44.17 BGN/MWh 68.49 BGN/MWh 68.49 BGN/MWh 71.82 BGN/MWh 94.02 BGN/MWh 37.67 BGN/MWh 156.08 BGN/MWh 155.52 BGN/MWh
произведена топл. енергия 2880 MWh/год. 2880 MWh/год. 2880 MWh/год. 2880 MWh/год. 2880 MWh/год. 2880 MWh/год. 2880 MWh/год. 2880 MWh/год. 2880 MWh/год.
отопление и транспорт 424622 BGN/год. 335013 BGN/год. 311068 BGN/год. 228988 BGN/год. 319602 BGN/год. 249223 BGN/год. 209116 BGN/год. 145390 BGN/год. 121501 BGN/год.
разх. за отопление за kWh 0.1474 BGN/kWh 0.1163 BGN/kWh 0.1080 BGN/kWh 0.0795 BGN/kWh 0.1110 BGN/kWh 0.0865 BGN/kWh 0.0726 BGN/kWh 0.0505 BGN/kWh 0.0422 BGN/kWh
икономии n/a 89609 BGN/год. 113554 BGN/год. 195634 BGN/год. 105020 BGN/год. 175399 BGN/год. 215506 BGN/год. 279232 BGN/год. 303121 BGN/год.
икономии за MWh n/a 31.114 BGN/MWh 39.428 BGN/MWh 67.928 BGN/MWh 36.465 BGN/MWh 60.902 BGN/MWh 74.828 BGN/MWh 96.956 BGN/MWh 105.250 BGN/MWh
прост срок на изкупуване n/a 1.42 год. 1.74 год. 1.01 год. 1.97 год. 1.54 год. 0.50 год. 1.61 год. 1.48 год.
PBP n/a 2.56 год. 2.91 год. 2.11 год. 3.17 год. 2.70 год. 1.55 год. 2.77 год. 2.63 год.
IRR n/a 12.16 % 15.61 % 36.66 % 13.07 % 0.00 % 50.14 % 41.29 % 0.00 %
NPV n/a 423389 BGN 500488 BGN 1004834 BGN 438474 BGN 806963 BGN 1215691 BGN 1266260 BGN 1414647 BGN