Профил

*Електронна система   с фискална памет

*Доставка и транспорт

*Обекти

*Електронни газколонки

*Оборудване и инсталация

*Дейности

*Електронни бензиноколонки

* Газстанции

 КЪЛВАЧА АД тел: 042/ 38 262; 602 435; 600 380; 600 430; 602 540 факс: 042/ 600 009