Продажба на :
    бензиноколонка
    резервоар
    битова бутилка
    газостанция
газостанции  на  КАЛВАЧА АД
 
Карнобат
тел:0559 / 23 56
Айтос
тел:0558 / 20 32
София
тел:02 / 32 50 96
Царево
тел:05562 / 44 51
Созопол
тел:05514 / 23 50
Русе
Mobile:048 / 92 94 51
Стара Загора
тел: 042 / 60 04 30 : 60 03 80
складова база на КАЛВАЧА АД
Товарна гара Ст. Загора,  Заводска гара Боруй,  Индустриален коловоз Кълвача АД
тел: 042 /60 32 15