"Кълвача" АД произвежда различни модели газстанции -
стационарни с надземни или подземни резервоари и мобилни - с изключително широко приложение.

МОДУЛНА  ГАЗСТАНЦИЯ  МГПБК - 5 / МГПБК - 10

общи сведения 
Модулната газстанция, производство на фирма " КЪЛВАЧА" АД е предназначена за продажба и зареждане на транспортни средства с втечнен газ марка А - пропан - бутан, съгласно БДС 5670-75
технически характеристики
резервоар
 • вместимост                      4 850 l
 • работно налягане            1,56 MPa
 • пробно налягане             2,03 MPa
 • начин на пълнене на резервоара - принудително от автоцистерна
 • габарити 

 • - дължина               4 250 мм 
  - височина              1 800 мм
  - диаметър              1 250 мм
  - маса                          970 кг
газ колонка 
 • тип                    LPGK 220, 230
 • габарити

 • - основа                  520 x 930 мм
  - височина             1 820 мм
  - маса                      250 кг
  - минимален дебит     5   л / мин
  - максимален дебит    50  л / мин
помпа
 • тип SIHI - CEHA 3103/5
 • технически данни 
- налягане    15     bar max
- дебит           2,5 - 3,0  m3/ h
- височина на водният стълб - 150 m 
вход - DN65 
изход-DN32
ел. двигател 
 • тип SIEMENS - 1MA8113
 • захранващо напрежение      220 / 380 V
 • мощност                                  2 kw
 • обороти                                   1450 об/мин
клас на взривоопастност
 • EExe II T3-T5
МОДУЛНА ГАЗСТАНЦИЯ  МГПБК - 10

Модулната газстанция може да бъде комплектована в няколко варианта

 • с газколонка с един или два пистолета
 • с помпа SIHI, VIKING или друга подходяща по желание на клиента
 • На съоръжението може да бъде монтирана везна което позволява пълнене и на битови бутилки
общи сведения

 
 • Стационарна газстанция, производство на фирма "КЪЛВАЧА" АД  предназначена за продажба и зареждане на транспортни средства с втечнен газ  пропан - бутан, съгласно БДС 5670-75

технически характеристики
резервоар
 

 • вместимост                   10 000 l
 • работно налягане        1,6 MPa
 • пробно налягане          2,0 MPa
 • начин на пълнене на резервоара - принудително от автоцистерна
 • габарити
- дължина              5 520 мм
- височина             2 100 мм
- диаметър             1 600 мм
- маса                     2 780 кг

газ колонка 
 

 • тип           LPGK 220, 230
 • габарити
- основа                  520 x 930 мм
- височина             1 820 мм
- маса                      250 кг
- минимален дебит     5 л/мин
- максимален дебит    50 л/мин

помпа тип SIHI 3606/5,   SIHI  3103/5

              -дебит       4,5 - 6 m3/ h ; 3,0 m3/ h

ел. двигател
 • захранващо напрежение     220 / 380 V
 • мощност         3,6 kw ,   2 kw
 • обороти          1425 об/мин. , 1450 об/мин
клас на взривоопастност
 • EExe II T3-T5


ГАЗСТАНЦИЯ , ЗАХРАНВАНА ОТ  ПОДЗЕМЕН   РЕЗЕРВОАР 
С   ВМЕСТИМОСТ  5 m /  10 m / 25 m3 С  ЕДИНИЧНА И ДВОЙНА ГАЗКОЛОНКИ 
 
 
 
 

Газстанция може да бъде комплектована в няколко варианта

 • с газколонка с един или два пистолета
 • с помпа SIHI, VIKING или друга подходяща по желание на клиента
 • На съоръжението може да бъде монтирана везна което позволява пълнене и на битови бутилки

 

общи сведения
 

 • Стационарна газстанция, производство на фирма "КЪЛВАЧА" АД  предназначена за продажба и зареждане на транспортни средства с втечнен газ  пропан - бутан, съгласно БДС 5670-75

технически характеристики
резервоар
 

 • вместимост         5 000 L ; 10 000 L 
 • работно налягане        1,6 MPa
 • пробно налягане          2,0 MPa
 • начин на пълнене на резервоара - принудително от автоцистерна
 • габарити

 •  

   
   
   
   
   
   
   

  - дължина              5 400 мм
  - височина             2 100 мм
  - диаметър             1 600 мм
  - маса                     2 780 кг

газ колонка 
 

 • тип                    LPGK 220, 230
 • габарити
- основа                  520 x 930 мм
- височина             1 820 мм
- маса                      250 кг
- минимален дебит     5 л/мин
- максимален дебит    50 л/мин

помпа  тип SIHI 3606/5,  SIHI  3103/5

              -дебит       4,5 - 6 m3/ h ; 3,0 m3/ h

ел. двигател

 • захранващо напрежение     220 / 380 V
 • мощност      3,6 kw ,  2 kw
 • обороти       1425 об/мин. , 1450 об/мин
клас на взривоопастност
EExe II T3-T5