КЪЛВАЧА   АД работи в следните облати:

 • транспорт
 • Отдаване под наем
 • ЖП вагони и автоцистерни
 • Изгоден лизинг
 • Продажби
 • Газовози
 • Газово стопанство
 • Зареждане и претоварване с газ

 • Изграждане и зареждане на ведомствени газстанции
 • Мотокари
 • Служебни автомобили
 • Таксиметрови бази
 • Сушилни
 • Оранжерии
 • Ферми
 • Строителство
 • Вътрешнозаводски газови инсталации

 • Изграждане и продажба на стационарни газстанции с надземни и подземни резервоари
 • Директна продажба
 • Изгоден лизинг
 • Съвместна дейност
 • Мобилни газстанции с широко приложение

 • Производство на газови колонки
 • Сервиз и резервни части на газови инсталации и газстанции
 • Ремонт, калибриране и подмяна с гаранция на разходомери, маркучи и пистолети