2
2
03
 

26.11.2002
Заглавие
текст......
26.10.2002
Заглавие
текст......
26.10.2002
Заглавие
текст......

“Кълвача Газ” разполага с една от най-големите мрежи за покупка, съхранение и търговия с ГПБ в България. Дружеството има над 400 редовни клиенти, които обслужва със собствени газовози директно до газстанциите или промишлените предприятия.

Фирмата произвежда и продава пълен комплект оборудване за газстанции, нови газоколонки и касови апарати за употреба в газстанции.

По преценка на фирмата около 60% от всички газстанции в България са изцяло или частично построени с оборудване на Кълвача, като например резервоари, газколонки или част от основни части.

След като съседните балкански страни като Турция, Гърция и Румъния разрешиха инсталирането на газови уредби на автомобилите, фирмата насочи вниманието си към тези пазари и вече е успяла да осъществи значителни продажби на газ съоръжения.
В последните няколко години фирмата започва продажбата на газ инсталации оборудвани с котели на промишлени клиенти - главно ресторанти, хотели, оранжерии и офис сгради.

© 2002 КЪЛВАЧА АД. Всички права запазени.