ДОСТАВКА  И ТРАНСПОРТ   НА  ГАЗ  ПРОПАН-БУТАН

"Кълвача" АД разполага на склад с:
  • резервоари за газ пропан - бутан 80 м3
  • помпи и компресори - високо дебитни за разтоварване на газ пропан - бутан
  • продажба на газовози и ЖП вагони
  • Дружеството разполага със собствена складова база с:
авто и ЖП товароразтоварни естакади

електронни авто везни

ЖП везни

Предлага товаро-разтоварни услуги за газ пропан-бутан и други петролни продукти на външни клиенти.
Склада се намира на адрес:
Товарна гара Ст. Загора, Заводска гара Боруй,
индустриален коловоз КЪЛВАЧА АД


 

 
КЪЛВАЧА  АД притежава специализирани автомобили- газовози, оборудвани с помпи и броячи за отчитане на разтоварените количества пропан-бутан. 
Извършва транспорт, доставка и разтоварване на газ пропан-бутан с авто и  железопътен  транспорт. Отдава под наем ЖП вагони за превоз на газ. Дружеството е и представител на немската фирма ARETZ+CO  за отдаване под наем на ЖП вагони за транспорт на газ пропан - бутан.
Има собствени складови бази  за пропан-бутан и сключени дългосрочни договори за доставка с местни и чужди производители. КЪЛВАЧА АД снабдява своите клиенти с необходимите количества пропан-бутан по всяко време на денонощието, включително и през почивните дни.

Продава от склад  резервоари за газ пропан-бутан от 1 100 до 100 000 литра.
При сключване на договор за доставка на газ пропан-бутан, безвъзмездно предоставя резервоари за газ пропан-бутан до 2 700 литра.