КЪЛВАЧА  ГАЗ  ПРЕДЛАГА
                   ИНДИВИДУАЛНИ   РЕШЕНИЯ
                     НА  ВАШИТЕ   ПРОБЛЕМИ
 
Фирмата предлага пълно оборудване на инсталации за  пропан-бутан. Резервоари, немско производство, на склад -от 1 000 до 100 000  литра, отговарящи  на стандартите по DIN и  наредба N28  на Комитета по стандартизация. 

Газколонки. Помпи. Разходомери. Броячи. Всички видове тръби и  арматури. Оборудване и арматури за газовози. Компактни мобилни газстанции.


 
 КЪЛВАЧА  АД  разполага с еталон за измерване  на газ пропан-бутан и  е с единствения  лицензиран сервиз за газово оборудване в страната.Втечнения газ пропан-бутан,  един от най-евтините и екологично чисти,
източници на енергия, има широко приложение в бита, промишлеността, 
строителството и селското стопанство.
захранване на консуматора за топла вода в частни и обществени бани, басейни,почивни станции, хижи,  хотели, търговски обекти


захранване на кухненски 
съоръжения в заведенията
за обществено хранене
и домакинства

отопление на къщи,
вили, гаражи и търговски 
помещения


за нуждите в строителството,
оранжерии,  разсадници, 
сушилни, млекоценрали, ферми