ЖП естакада комбинирана с авто естакада 
за директно разтоварване от ЖП вагони в автоцистерни