ЕЛЕКТРОННА  СИСТЕМА С  ФИCКАЛНА   ПАМЕТ
модулна управляваща система за  обслужване и продажби на горива и стоки
МОДЕЛ КЪЛВАЧА 16Е
 

Системата предлага :
Възможност  за  лесно  отчитане на всички  данни  посредством  дисплей. 
Показанията се извеждат на дисплей с  течен кристал  ( буквено -цифров ).
Възможност  за свързване:
Бензинови  колонки, показания за клиентите, карточетящо  устройство, скенер, запаметяващо устройство, касови чекмеджета (автомати за зареждане с кредитни карти и банкноти), електронно измерване на  нивото на резервоарите, индикация за  цената,  компютиризирано  работно място.
Функции:
Комуникации за управление на колонките и за зареждане до 16 места с 4 пистолета на място. Показание  за текущите  и запаметените данни. Централна промяна на цените. Сумиращ брояч (за всеки продукт със сума литри и пари).
Касови функции:
Продажба на 16 групи стоки. Продажба на 500 вида артикули.Разпределение на продажбите в 10 отделни групи с различни консигнационни отчисления.
Съвместна работа на 10 оператора с отделни отчети. Гъвкаво програмиране в диалогов режим. Отчети на всички видове продажби и  натрупвания.
Гаранция 1 година.
Професионално обучение.
Унифицирани консумативи.
Осигурен сервиз в цялата стана.
МОДЕЛ КЪЛВАЧА 4Е