В анализа са представени резултатите от изследване на енергийните и екологични характеристики на най-употребяваните видове твърди, течни и газообразни горива и на базата на реален обект е направено технико-икономическо сравнение за тяхното използване като гориво в локални водно-отоплителни инсталации.

Направена е динамична графична интерпретация на получените резултати, даваща възможност за промяна на данните - цени, състав на горивото, калоричност, к.п.д. на горивните инсталации и др. Тази графика ще позволи да се оцени във всеки момент реалната себестойност на топлинната енергия, генерирана от различни източници на енергия (пропан-бутан, природен газ, нафта, мазут, ел.енергия и дървесни пелети).

Представеният графичен материал позволява да се изчисляват и замърсяванията на въздуха в резултат от изгарянето на различни видове горива с висока точност

Изготвеният енергиен анализ на база на подробни проучвания, извършени от специалистите на Exergia-max ЕООД, дава възможност на потенциалните клиенти на “Кълвача Инженеринг” АД, чрез предварителна проверка на различни варианти, да изберат най-приемливия за тях вид гориво и отоплителна инсталация и да формулират по-бързо и по-правилно своите поръчки.

Вариантните технически предложения за изграждане на котелна инсталация за локално отопление са разработени за отопление и битова гореща вода на хотел в курортен комплекс Пампорово с топлинен товар от порядъка на 1,200 – 1,300 kW. Като базова линия се разглежда отоплението на хотела с електрически радиатори и подгряването на битова гореща вода с електрически бойлери.

Вариантните технически предложения са обособени в следните групи:

  • Изграждане на котелна инсталация за локално отопление с гориво промишлен газьол
  • Изграждане на котелна инсталация за локално отопление с гориво компресиран природен газ – метан
  • на котелна инсталация за локално отопление с гориво пропан-бутан
  • Изграждане на котелна инсталация за локално отопление с гориво дървесни пелети
  • Изграждане на котелна инсталация за локално отопление с електрически котли
  • Изграждане на котелна инсталация за локално отопление с гориво мазут
  • Изграждане на инсталация за локално отопление с термопомпа вода – вода
  • на инсталация за локално отопление с термопомпа въздух – вода

За да оценим инвестиционните възможности, стоящи пред един потенциален инвеститор, е разгледана примерна отоплителна инсталация преизчислена към единица произведена топлинна енергия.