гориво цена за kWh(тон)   транспортни разходи   к.п.д(COP)   разх. за отопление за kWh   инвестиции за MWh  
нафта BGN/kWh(t) BGN/год. 0.1474 BGN/kWh 41.41 BGN/MWh
ел. енергия BGN/kWh(t) BGN/год. 0.1163 BGN/kWh 44.17 BGN/MWh
пропан-бутан BGN/kWh(t) BGN/год. 0.1080 BGN/kWh 68.49 BGN/MWh
пропан-бутан без акциз BGN/kWh(t)     0.0795 BGN/kWh 68.49 BGN/MWh
компресиран природен газ BGN/kWh(t) BGN/год. 0.1110 BGN/kWh 71.82 BGN/MWh
биомаса (пелети) BGN/kWh(t) BGN/год. 0.0865 BGN/kWh 94.02 BGN/MWh
мазут BGN/kWh(t) BGN/год. 0.0726 BGN/kWh 37.67 BGN/MWh
термопомпа въздух-вода BGN/kWh(t)     0.0505 BGN/kWh 156.08 BGN/MWh
термопомпа вода-вода BGN/kWh(t)     0.0422 BGN/kWh 155.52 BGN/MWh

примерна инсталация ел. енергия

Базова линия: нафта

гориво
инвестиции 127210 BGN
отопление и транспорт 334944 BGN/год.
икономии 89608 BGN/год.
прост срок на изкупуване 1.42 год.
PBP 2.56 год.
IRR 12.17 %
NPV 423392 BGN