гориво себестойност за kWh   цена за kWh(тон)   к.п.д(COP)   калоричност  
нафта 0.1468 BGN/kWh BGN/kWh(t) GJ/t
ел. енергия 0.1155 BGN/kWh BGN/kWh(t)    
пропан-бутан 0.1060 BGN/kWh BGN/kWh(t) GJ/t
пропан-бутан без акциз 0.0775 BGN/kWh BGN/kWh(t) GJ/t
компресиран природен газ 0.0952 BGN/kWh BGN/kWh(t) GJ/t
биомаса (пелети) 0.0817 BGN/kWh BGN/kWh(t) GJ/t
мазут 0.0699 BGN/kWh BGN/kWh(t) GJ/t
термопомпа въздух-вода 0.0457 BGN/kWh BGN/kWh(t)    
термопомпа вода-вода 0.0327 BGN/kWh BGN/kWh(t)