kalvacha

 

 

U N D E R_____C O N S T R U C T I O N

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

    

 

 

 

KALVACHA GAS AD
Base "Priaporetz", Stara Zagora 6000
tel: + 359 42/ 602 436; 600 380; 603 215
fax: + 359 42/ 600 009;620 044 e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]


Mail address:
 KALVACHA GAS AD
P.B.113 Stara Zagora 6000