english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
за нас
Групата днес
история
клиенти
обекти
акционери
инвестиции
партньори

 

Клиенти

Корпоративни клиенти

Корпоративните клиенти са от всички сфери на материалното производство и услугите. Газът пропан-бутан се използва за отопление, технологични нужди, хранително вкусовата промишленост и като алтернативно гориво заменящо дизела и бензина. При корпоративните клиенти природният газ пропан-бутан най-често заменя промишления газьол, нафтата, лекото корабно гориво и мазута като основно гориво.
Такива са: "Юмикор Мед", "Либхер България", "Сокотаб България", "Български Транспортен Холдинг", "Петрол ", "ОМВ България" "Шел Газ", "Еко Елда България", "Еко Петролеум", "Нафтекс Инженеринг" и други.

Хотели, Ресторанти и Домакинства

Потребители на газ пропан-бутан са хотели, ресторанти и домакинства.
Пропан-бутанът в домакинствата се използва за отопление, битово-горещо водоснабдяване, приготвяне на храна. Най-често заменяните горива са електрическата енергия, твърдите горива и нафтата.

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |