english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
за нас
Групата днес
история
клиенти
обекти
акционери
инвестиции
партньори

 

История

Хронология на по важните събития от историята на Групата "Кълвача".

1992 г. Основано през 1992 г., "Кълвача" ЕООД започва своята дейност с внос от Германия на бензиноколонки и търговия с тях на територията на страната. "Кълвача" е една от първите фирми - директни вносителки на този вид специализирано оборудване, като го адаптира за условията в България.

1994 г. Дейността се разширява чрез включване в продуктовата листа на газови колонки, внесени от Германия или от Италия, с което се поставя и началото на изграждането на първите газостанции в страната. Развитието на пазара обуславя необходимостта да се посрещат комплексно изискванията на клиентите. Дружеството изгражда своя производствена база и започва сглобяването на собствени газо и бензиноколонки. Качеството на продукцията е гарантирано чрез включването в дейността на западни фирми, като доставчици на резервни части и консумативи, с което оборудването отговаря на европейските стандарти.

Търговията със съоръжения се разраства значително през следващите години, което води до комплексно обслужване на клиентите чрез производство на колонки и монтаж на цялостни модулни станции с размери и капацитет в зависимост от техните нужди. Благодарение на професионалното отношение към дейността, доброто качество на продукцията си, гарантирания сервиз, бързата доставка и навременен монтаж, "Кълвача" успява да привлече множество големи клиенти, като веригите от бензиностанции "Шел" и "OMV, които и до днес са ключови клиенти на дружеството. Дружеството започва да изгражда и собствени газстанции на територията на страната с което поставя началото на дейността си по доставка и продажба на ГПБ.

1995 г. Дружеството е пререгистрирано в "Кълвача" АД приемайки активите и пасивите, правата и задълженията и фактическите отношения на прекратеното чрез сливане еднолично дружество с ограничена отговорност.

1996г. През 96г. "Кълвача" отговаряйки на нуждите на пазара създава Модулна Система за Обслужване и Продажби на Горива и Стоки - "Кълвача 16Е".

1997 г. Дружеството започва да дистрибутира ГПБ, като главно купува от "Лукойл Нефтохим" и зарежда свои клиенти и газостанциите, които управлява.

1998г. През 98г. създава по малка Модулна система за Обслужване и Продажби на Горива и Стоки - "Кълвача 4Е", обслужваща по малък брой места за зареждане с гориво.

2001 г. Дружеството започва да работи с ексклузивни дистрибутори на база месечни квоти при дистрибуцията на горива. Тенденциите на потребление на ГПБ на пазара и промените насочват Дружеството към директен внос на ГПБ и установяване на бизнес отношения с рафинерии от Румъния, Югославия, Гърция, Украйна и др.

2002 г. В резултат на значителното разрастване на бизнеса, ръководството взима решение за отделяне на отделните бизнес направления в четири самостоятелни дружества и е формирана на Група "Кълвача".

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |