english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
за нас
Групата днес
история
клиенти
обекти
акционери
инвестиции
партньори

 

Акционери

С цел да подобри оперативния мениджмънт на отделните дейности, в края на октомври 2002 г. ръководството на Групата "Кълвача"започва прилагането на план за нейното преструктуриране. С Решение № 2820 на Старозагорски окръжен съд от 31 октомври 2002 г., "Кълвача" АД е преобразувано чрез отделяне на четири новообразувани дружества: "Кълвача Мениджмънт" АД , "Кълвача Газ"АД, "Кълвача Инженеринг" АД и "Кълвача Инвестмънт" АД.

Акционери във всички дружества са:
Иванка Пенева
Стойчо Кълвачев

Членове на Съвета на директорите са акционерите и изпълнителния директор на съответното дружество:
- Стойчо Кълвачев - Изпълнителен Директор "Кълвача Мениджмънт" АД
- Иванка Пенева - Изпълнителен Директор "Кълвача Мениджмънт" АД
- Куни Иванов - Изпълнителен Директор "Кълвача Газ" АД
- Виделин Видев - Изпълнителен Директор "Кълвача Инженеринг" АД
- Стойчо Кълвачев - Изпълнителен Директор "Кълвача Инвестмънт" АД

Дружествата се представляват и управляват от Изпълнителните директори.

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |