english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка

 

Свободни позиции

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ Ref.No TR-016

Кълвача Инженеринг е една от водещите компании в проектирането, изработването и монтирането на метални конструкции – различни по големина халета, складове, магазини, козирки, сенници подходящи за широк спектър от промишлени, търговски и административни обекти.
Кълвача Инженеринг е компания, която произвежда и продава оборудване за газостанции, бензиностанции и метан станции в Европа, Азия и Африка.

Един от най-важните фактори за успех в нашия бизнес е квалифицирания персонал. Ние ценим служителите си и инвестираме в тяхното бъдеще, като създаваме възможности за обучение и развитие.

Успешният кандидат е амбициозен, креативен и готов за предизвикателна и динамична работа в нашия екип на позицията:

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Професионални изисквания:
- Висше инженерно строително образование - задължително.
- Професионален опит - предимство.
- Владеене на английски език - предимство.
- Познаване на основните документи относно оперативното отчитане - Наредбата за взаимоотношенията в инвестиционния процес; инструкциите; наредбите; ценообразуването; нормативни документи, отнасящи се до СМР; качеството и изискванията, на които трябва да отговарят СМР; техническите изисквания към влаганите материали; основите на трудовото законодателство и др.

Лични умения:
- Отлични организаторски способности.
- Инициативност.
- Умения за контрол.

Отговорности:
- Планиране, организиране и контролиране на строителната дейност на възложените обекти;
- Отговаря за качеството и изпълнението в срок на строително монтажните работи;
- Следи за изпълнението на техническите показатели.
- Ръководи строително монтажните работи, изпълнявани от фирмата.

Ние предлагаме:
- Възнаграждение – по договаряне, бонуси, пакет от социални придобивки;
- Постоянни трудови взаимоотношения;
- служебен автомобил, мобилен телефон и др.

Ако вярвате в себе си и ако сте убедени, че имате потенциала да поемете отговорностите на позицията, моля изпратете автобиография с актуална снимка, като посочите за коя позиция кандидатствате, не по-късно от 20 ноември 2008 година на e-mail адрес: [email protected]; тел. 0889179985

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и спазване на ЗЗЛД. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |