english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Продукти

СЕРИЯ ПОМПИ "КЪЛВАЧА"

 

Серията помпи "Кълвача" са конструирани и изработени за решаването на широк спектър задачи, свързани с експлоатацията на инсталациите за втечнени въглеводородни  газове (пропан, бутан или техни смеси) и флуиди с близки параметри (плътност, вискозитет). Серията помпи "Кълвача" са конструирани съгласно изискаванията на Европейска Директива 94/9/ЕС -  Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.

С цел пълното покриване на пазара на LPG инсталации са разработени варианти с :

  • аксиален вход и радиален изход ;
  • радиален вход (във вертикална равнина) и радиален изход ( във вертикална равнина ) ;
  • радиален вход (в хоризонтална равнина) и радиален изход (във вертикална равнина).

Широкият спектър помпи "Кълвача", позволява за всяка конкретна инсталация да бъде подбран оптималния генератор на флуидна енергия. Това означава, че в работния диапазон на инсталацията, помпата работи с максимален КПД, т.е. с минимални загуби.

 

 Помпа, тип

Дебит на помпата (l/min)

Налягане (MPa)

AR2 1/1

65

3

AR2 1/2

65

5

AR2 1/3

65

7

AR2 1/4

65

9

AR2 1/5

95

11

AR2 2/6

120

13

 

 

 

Конструкцията на изделието е с достатъчна компактност, позволяваща монтаж в различни разположения и конфигурации (открит, закрит, над и под резервоарите и т.н.), което като цяло води до дълговечност и безотказност в процеса на експлоатация, ниски нива на износване, липса на необходимост от периодичен ремонт и профилактика.

 

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |