english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
 
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Продукти

ЕЛЕКТРОННА ГАЗКОЛОНКА С ВГРАДЕН ПОМПЕН АГРЕГАТ ТИП LPGK 3XX H/F

КОНСТРУКЦИЯ

Корпусът на газовите колоноки е изпълнен от висококачествена неръждаема ламарина. Състои се от два модула – в горната част е поместен електронния блок, бутоните за управление и клавиатура за предварително набиране, а в долната част се намира хидравличния блок.

МЕХАНИКА И ХИДРАВЛИКА

В механично – хидравличната окомплектовка на колонката са включени:

- Помпен агрегат за пропан-бутан, състоящ се от помпа и ел.двигател, взривозащитено изпълнение;

- Специален разходомер за течен газ с разход 5 – 50 л/мин, свързан с електронен блок;

- Фин филтър / 25 µm;

- Газоотделител;

- Кран спирателен сферичен DN 25- за газовата фаза;

- Кран спирателен сферичен DN 32 - за течната фаза;

- Манометър за високо налягане;

- Зареждащ маркуч за високо налягане, 5м дължина, електропроводим, 100 bar разрушаващо налягане;

- Пистолет с ключалка тип LРG;

- Предпазен вентил;

- Диференциален вентил с автоматичен авариен и поточен клапан;

 
ЕЛЕКТРОНЕН БЛОК

Електронният блок служи за управление и отчитане на продажбите и подаване на данни към централно регистриращо устройство.

Електронната система за управление на газколонката съдържа :

- ­Програмируем контролер за управление и отчитане на продажбите на гориво;

- Захранващ блок, осигуряващ нисковолтово захранване на електронната система;

- Дисплей за отчитане на проточеното гориво с фиксирана цена и натрупана сума;

- Релеен Комутаторен блок за управление на електромагнитните вентили и помпения агрегат;

- Комуникационен блок, осъществяващ връзка между програмируемия контролер и централното регистриращо устройство;

- Термомагнитна токова защита на ел. двигател;

- Контактор за управление на ел. двигателя;

 

Технически данни на газколонки тип LPGK 3ХХ H/F

Работна среда

Флуид – втечнен газ пропан-бутан

Група – І (опасни флуиди)

Взривоопасност

Пожароопасност

Работни параметри

- Работна температура -20 ÷ 40°C

- Работно налягане 16 bar

- Изпитвателно налягане 25 bar

- Минимален разход 5 l / min

- Максимален разход 50 l / min

- Минимално проточено количество 5 l

- Пробно налягане 25 bar

- Обем на камерата за измерване 2 x 0,5 l

- Клас на точност0,5

 

Габарити                                              H                     F

 

Тегло                                    450 kg             410 kg

Височина /колонка/            1 790 mm         1 820 mm

Ширина                                500 mm            520 mm

Дълбочина                        1 000 mm            918 mm

 

Електрически параметри

- Консумирана мощност max. 4060W

- Електронен изчислител 220 V AC +10/-15%, 50Hz, 1 A

- Осветление 220 V AC +10/-15%, 50Hz, 1 A

- Ел. двигател 380 V AC +10/-5%, 50Hz, 8,3 A

 

Параметри на помпения агрегат

 

Вариант

Помпа

Двигател, kW

Дебит, 

l/min

1

Kalvacha RR 2 1/3

2,2

45

2

Kalvacha RR 2 1/4

2,2

60

3

Kalvacha RR 2 1/5

4,0

90

 

Препоръчителни стойности на свързващите комуникации:

- Тръбопровод за течната фаза на горивото     DN 32 (mm)

- Тръбопровод за газовата фаза на горивото    DN 25 (mm)

- Захранващ кабел /силов/                              6x1,5mm²

- Интерфейсен кабел /ширмован/                     4÷ 8 х 0,25mm2

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |