english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Продукти

ЕЛЕКТРОХИМИЧНА ЗАЩИТА ЗА ПОДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ И МЕТАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Катодни защити

Катодните защити не изискват захранване електрическа енергия, работят на принципа на галванични елемент. Те са удобни за употреба при подземни стоманени резервоари с къси тръбни разводки, покрити с висококачествено пасивно изолиращо покритие. Имат сравнително проста конструкция. Имат сравнително ниски разходи за поддръжка и експлоатация.

Електрохимични защити с наложен външен ток

Предлаганата от "Кълвача инженеринг"АД активна електрохимична защита използва метода с наложен външен ток. Тя дава възможност за регулиране потенциала на съоръжението в границите от - 0.83V до - 1.1V според изискванията на БДС 15704-83. Консумацията на електроенергия е минимална под 40W/h. Дава възможност за работа, както с жертвени аноди, така също и с полимерен аноден кабел AnodeFlex на Tyco Adhesive.

Позволява денонощно наблюдение на състоянието на потенциала и регулирането му при нужда. Активната електрохимична защита покрива всички изисквания на НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, БДС 15704-83; БДС 15705-83 и органите на Държавната инспекция по технически надзор. Точното регулиране и настройване на работния потенциал обуславя дългия експлоатационен период.

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |