english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Продукти

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА "КЪЛВАЧА"

Компютърната система "Кълвача КС" е предназначена за продажба на течни горива, газ и други стоки в бензиностанции и газстанции. Изградена е на базата на Персонален компютър (ПК) и Фискален принтер (ФПр), които влизат в състава на Централното регистриращо Устройство (ЦРУ). ЦРУ съвместно с електронните бензино- и газколонки се явява Електронна Система с Фискална Памет (ЕСФП) и съответства на изискванията на Наредба No 4 на Министерство на финансите от 16.02.1996г.

Продажбата на течни горива и газ се регистрира автоматично в ЦРУ. Продажбата на други стоки се извършва чрез баркод четец или се въвежда от клавиатурата на ПК. Всички продажби и дължимите за тях данъци ДДС се регистрират във ФПр, за което се издава фискален бон. Всички действия в ЦРУ като продажби, настрйки, отчети и други, се извършват с помощта на база данни (БД), поради което възможностите на системата се увеличават многократно в сравнение с конвенционалните фискални устройства. Обслужването на ЕСФП е организирано на основата на Windows приложение, чрез диалогови прозорци и менюта. Изградена е помощна система за бързи справки, улесняващи работата на оператора.

МОДУЛНИ УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГОРИВА И СТОКИ "КЪЛВАЧА 4Е"

Благодарение на модулното изграждане на сиситемата са осигурени възможности за ефективно и гъвкаво напасване на системата към големината на бензиностанцията или газстанцията, броя на колонките, режим на автоматична работа и допълнителни периферни устройства. Системата работи с компактно многофункционално печатащо устройство за касови бележки, сметки и протоколи.

ГАРАНЦИЯ 1 ГОДИНА.
Сервиз в цялата страна.
Професионално обучение.
Унифицирани консумативи.
Изработено в съответствие с изискванията на МФ.

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |