english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Продукти

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА "КЪЛВАЧА"

Компютърната система "Кълвача КС" е предназначена за продажба на течни горива, газ и други стоки в бензиностанции и газстанции. Изградена е на базата на Персонален компютър (ПК) и Фискален принтер (ФПр), които влизат в състава на Централното регистриращо Устройство (ЦРУ). ЦРУ съвместно с електронните бензино и газколонки се явява Електронна Система с Фискална Памет (ЕСФП) и съответства на изискванията на Наредба № 4 на Министерство на финансите от 16.02.1999.

От 01.02.2008г. е узаконен новия вариант „Кълвача КС-07”, който запазва функционалните възможности на старата система, но е съобразен с изискванията на наредба Н- 18 от 13.12.2006г. на Министерство на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти.

Продажбата на течни горива и газ се регистрира автоматично в ЦРУ. Продажбата на други стоки се извършва чрез баркод четец или се въвежда от клавиатурата на ПК. Всички продажби и дължимите за тях данъци ДДС се регистрират във ФПр, за което се издава фискален бон. Всички действия в ЦРУ като продажби, настройки, отчети и други, се извършват с помощта на база данни (БД), поради което възможностите на системата се увеличават многократно в сравнение с конвенционалните фискални устройства. Обслужването на ЕСФП е организирано на основата на Windows приложение, чрез диалогови прозорци и менюта. Изградена е помощна система за бързи справки, улесняващи работата на оператора.

 

Възможна комуникация с колонки производство на:

  • SALZKOTTEN
  • WAYNE DRESSER
  • SCHEIDT&BACHMANN
  • SCHWELM
  • TOKHEIM
  • KOPPENS AUTOMATIC

Опция към системата са:

  • клиентски карти за регистриране на зареждания на горива и продажби на консумативи, с което се подобрява отчетността и дава възможност за лимитиране количества и суми на всеки клиент притежаващ клиентска карта
  • възможност за изпращане на счетоводни данни от компютър. Система към счетоводни програми за улесняване обработката на информацията от съответния обект

Забележка:

  • Старият вариант е валиден до 28.04.2009г., но може да бъда обслужван и след тази дата до срок, зависещ от бъдещи изменения в законодателството.
  • При смяна на собственост или други обстоятелства, налагащи промяна на регистрацията по Булстат, ще се наложи обновяване до варианта „Кълвача КС-07”.

Демо версия на програмата може да изтеглите оттук: Кълвача КС

Актуализация на програмата може да изтеглите оттук: Update KC

МОДУЛНИ УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГОРИВА И СТОКИ "КЪЛВАЧА 4Е"

Благодарение на модулното изграждане на сиситемата са осигурени възможности за ефективно и гъвкаво напасване на системата към големината на бензиностанцията или газстанцията, броя на колонките, режим на автоматична работа и допълнителни периферни устройства. Системата работи с компактно многофункционално печатащо устройство за касови бележки, сметки и протоколи.

 

Уведомяваме притежателите на касови апарати модели : Кълвача 16ЕД, Кълвача 16ЕМ-1 и Кълвача 4Е на които е издадено СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО преди февруари 2005г, че същите са   пререгистрирани.

Молим собствениците да се обадят на тел.042/602530 или 0887/509627 за допълнителна информация относно подмяна на свидетелствата съгласно изискванията на наредба Н-18 от 13.12.2006г

ГАРАНЦИЯ 1 ГОДИНА.
Сервиз в цялата страна.
Професионално обучение.
Унифицирани консумативи.
Изработено в съответствие с изискванията на МФ.

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |