english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
 
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Продукти

ЕЛЕКТРОННИ ГАЗОКОЛОНКИ

КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД произвежда висококачествени електронни газколонки, окомплектовани с възли от водещи европейски фирми. Това са нова генерация газколонки, характеризиращи се с ниски сервизни разходи, дълготрайност, висока производителност, надеждност и сигурност на добра цена.

ЕЛЕКТРОННИ ГАЗОВИ КОЛОНКИ ТИП LPGK 220, 230

КОНСТРУКЦИЯ
Корпусът на газовите колонки е разделен на два модула, изработени от висококачествена хром-никелова ламарина "INOX". В горната част е поместен електронния блок, бутони за стартиране и клавиатура за предварително набиране. В долната част се намира хидравличния блок.

МЕХАНИКА

LPGK-220, 230 са оборудвани с:
- Разходомер двубутален DN20, Pn25, дебит 5-50 л/мин, 2х250 см3
с монтиран импулсен датчик върху него
- Филтър DN20, PN25 с магнитен уловител и финна мрежа,
с отвори 25мм
- Газоотделител с монтиран термодатчик, възвратен клапан и чашка
за замерване
- Блоков сферичен кран DN10, предназначен за газовата фаза
- Блоков сферичен кран DN20, предназначен за течната фаза
- Манометър за високо налягане 40 bar
- Маркуч за високо налягане DN19,PN 25, 4 метра дължина с прекъсващ куплунг,
електропроводим, 100 бара азрушаващо налягане
- Пистолет  Т-образен клапан тип NE
- Вентил - диференциален DN20, N25
- Вентил електромагнитен ASKO, DN20, Pn25

ЕЛЕКТРОНЕН БЛОК
Електронният блок тип ЕИ 4/2- КЛ съдържа:
- Захранващо устройство
- Комуникационен интерфейс
- RS-422
- RS-485
- IFSF
- CPU на колонката
- Електронни индикатори LCD - два броя, показващи:

  • обща сума на зареждането
  • заредено количество гориво
  • единична цена на горивото

- Луминисцeнтни лампи 2 х 6 W
- Импулсен датчик 

- Система за предварително набиране на суми.

ОСОБЕННИ БЕЛЕЗИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БЛОК:

- В електронния блок е поместена акумулаторна батерия. С нейна помощ се осигурява защита на данните при изключване на захранването - минимум 1 година

- Обмяна на данни с каса по дву или четирипроводна линия

- Показва стойността, количеството и цената на продадденото гориво като шестразрядно число

- Електронен суматор за обхващане на сумарните данни /продажби и оборот/ в автономен режим на работа

- Температурна корекция на стойностите на разходомера

- Предварително набиране на количество или сума чрез външна клавиатура.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |