english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Продукти

МОДУЛНИ ГАЗСТАНЦИИ

Модулна газстанция за надземен монтаж е компактно съоръжение, състоящо се от резервоар, помпен възел, електронна газколонка, свързващи тръбопроводи, спирателна,  предпазна и контролно-измервателна арматура, монтирани върху обща носеща рама.

Съоръжението се изработва съгласно изискванията на НСИОССН, въвеждаща Европейска Директива 97/23 и притежава сертификат за съответствие по модул Н1.

 

Работни параметри на инсталацията:

Работно налягане  max 1,76 МРа
Пробно налягане 1,43. Рраб.
Температура -20 ÷ + 500С

 

В инсталацията могат да бъдат мотирани различни по възможности и параметри помпени агрегати и колонки, с което се осигурява широка гама на произвежданите газстанции.

Поз.

Колонка, тип

Помпа тип

Дебит (l/min)

1

LPGK ХХХХХ-1 – с един напълнителен пост

AR 2 1/4

65

2

LPGK ХХХХХ-2 – с два напълнителни поста

AR 2 1/4

AR 2 1/5

65

95

Предимства:

 • Минимална първоначална инвестиция
 • Компактност позволяваща бърз монтаж. Необходима ви е само асфалтирана/циментирана площадка...
 • Висока ефективност
 • Ниски сервизни разходи при правилна експлоатация
 • Лесно обслужване
 • Надеждност
 • Сигурност

Опитните и високо квалифицирани специалисти в КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД разработиха различни варианти модулни газстанции, съобразени с нуждите на клиента и нормативните изисквания на държавата, в която ще се експлоатират съоръженията.

Страна*

5000 л

10000 л

15000 л

Албания

x

.

.

Босна и Херцеговина

.

x

x

България

.

.

x

Косово

.

.

.

Молдова

.

.

x

Македония

.

.

.

Румъния

.

.

x

Република Хърватска

x

.

x

Сърбия и Черна Гора

x

x

.

* Съоръженията се произвеждат съгласно съответните държавни изисквания и не могат да се експлоатират в друга страна освен посочената!

Поз.

Изделие, тип

Обем (m3)

Размери (mm)

Маса (kg)

дължина

диаметър

1

МССГ 5

5

4600

1200

2100

2

МССГ Р10В

10

5500

1600

3450

3

МССГ Р25В

25

8350

2000

6550

4

МССГ Р30В

30

9950

2000

7550

Фирмата предлага като опция:

 • вграждане на система за предварително набиране на количество/сума
 • вграждане на система за електронно отчитане нивото на пропан-бутан в резервоара;
 • вграждане на система за дистанционно отчитане нивото на пропан-бутан в резервоара;
 • извеждане на пълначно за пълнене на битови бутилки с пропан-бутан;
 • Водно охлаждане на резервоара;

 

 

 

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |