english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Продукти

МОДУЛНИ ГАЗСТАНЦИИ

Модулът представлява компактно съоръжение за съхранение на втечнен газ пропан-бутан и пълнене на газови бутилки на автомобили. Системите включват:  резервоар с вместимост 10 или 4,85 м3, електронни единични или двойни газови колонки тип LPGK 220 и LPGK 230, помпен агрегат СЕНА 3103/5 или 3605/5 (производство на Sterling Fluid Systems- Австрия) с дебит 45л/мин. или 90л/мин., предпазна и спирателно-регулираща арматура. Зареждането на газстанцията става принудително или самостоятелно от помпата.

Предимства:

 • Минимална първоначална инвестиция
 • Компактност позволяваща бърз монтаж. Необходима ви е само асфалтирана/циментирана площадка...
 • Висока ефективност
 • Ниски сервизни разходи при правилна експлоатация
 • Лесно обслужване
 • Надеждност
 • Сигурност

Опитните и високо квалифицирани специалисти в КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД разработиха 10 серии модулни газостанции с различен обем на резервоара в зависимост от нормативните изисквания на страната в която ще се експлоатират съоръженията

Страна* 5 000 л 10 000 л 15 000 л
Албания . . .
Босна и Херцеговина . x x
България . . x
Косово . . .
Молдова . . x
Македония . . .
Румъния . . x
Република Хърватска . . x
Сърбия и Черна Гора . . .
Турция . . x

* Съоръженията се произвеждат съгласно съответните държавни изисквания и не могат да се експлоатират в друга страна освен посочената!

Фирмата предлага като опция:

 • вграждане на система за предварително набиране на количество/сума
 • вграждане на система за електронно отчитане нивото на пропан-бутан в резервоара;
 • вграждане на система за дистанционно отчитане нивото на пропан-бутан в резервоара;
 • извеждане на пълначно за пълнене на битови бутилки с пропан-бутан;
 • Водно охлаждане на резервоара;
Модулна газстанция тип МБПК 5NEW МБПК 10А, Б, В
НАЛЯГАНЕ (MPa) работно
изчислително
пробно
1,56
1,6
2,03
1,6
1,6
2,03
ТЕМПЕРАТУРА (°C) работна -40+80 -40+80
ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА (l) номинален
работен
4850
4122
10 000
8 500
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ (mm) дължина
диаметър
височина
2620
1250
2160
6950
1600
2850
МАСА (kg) празен резервоар
пълен работен обем
1420
3728
3340
8100
ЕЛЕКТРОННА КОЛОНКА МГПБК -10А
МГПБК -10Б
МГПБК -10В
LPGK 220 LPGK 220
LPGK 230
LPGK 220
ДЕБИТ НАПОМПАТА (l/min) МГПБК -10А
МГПБК -10Б
МГПБК -10В
45 45
90
90

МБПК 10А, Б, В

МБПК 5NEW

 

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |