english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Продукти

МОДУЛНИ СТАНЦИИ ЗА СВЕТЛИ ГОРИВА

"Кълвача Инженеринг" АД проектира, произвежда и предлага модулни станции за светли горива. Те се състоят от два модула – търговски и технологичен, със съответни размери 12x3x3m и 12x2.6x3m. В технологичния модул е разположен 30 кубиков резервоар, предназначен за три вида светли горива.

Удобството на обслужващия персонал е осигурено от търговския модул, където са вградени санитарен възел, складово помещение, климатик и търговски сектор.

Малката площ, на която се разполага модулната станция за светли горива, нейната мобилност и компактност, осигуряват необходимия комфорт на клиентите, като удовлетворяват всички изисквания на нормативната база.

 

 

 

 

  

 

Модулната станция за светли горива се разполага върху УПИ на изграждаща се или реконструираща се бензиностанция. Генералният план на обекта като цяло се изгражда въз основа на цялостната концепция и включва всички останали елементи и зони на застрояването.

 

 

Разпределение на обзавеждане:

 1. Сталажи единични                 6. Стол въртящ
 2. Стелажи двойни                     7. Тоалетна чиния
 3. Фризери                                    8. Тоалетно казанче
 4. Хладилни витрини                  9. Мивка 50х40     
 5. Бюро                                         10. Бойлер 10л.

Съгласно ПУЕУ и ПСТН класификацията на пожаро и взривоопасните помещения и външни уредби по отношение на електрообзавеждането, са както следва:

 • Категория на инсталацията по пожароопасност - А
 • Взривоопасна среда
 • Категория и група на взривоопасната смес - IIA - T3
 • Клас на взривоопасност - B - Ia
 • Бензиноколонка - B - Ia
 • Търговска база - П - Ia.

 

Предвижда се стандартна конфигурация на МССГ:

 • Търговски модул с размери: 12 х 2.6м, височина до ръба на борда 3м
 • Технологичен модул с размери: 12 х 3м, височина до ръба на борда 3м
 • Козирка за бензиноколонка с размери: 12 х 2м.
© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |