english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти
Продукти

РАЗХОДОМЕР ЗА ГАЗ ПРОПАН - БУТАН

Кълвача Инженеринг АД произвежда и предлага на своите клиенти висококачествени двубутални разходомери за газ пропан-бутан произведени по немска технология от висококачествени материали и сплави, осигуряващи висока точност на измерване и безпроблемна работа при температурен диапазон от 20 С до +40С.

Технически характеристики
Описание на материала
Диаграми
Контрол на точността
Сертификати

Технически характеристики :
Габаритни размери Височина 350 mm
Дължина 330 mm
Ширина 120 mm
Присъединителни размери Вход: ø22 mm
Изход: 1"
Разход Препоръчителен минимум: 5 l/min
Препоръчителен максимум: 60 l/min
Точност 0.5 %
Работно налягане 25 bar
Работна температура - 20 / +40 °C
Тегло 15 kg

 

Описание на материала:
Основен корпус СЧ 25
Горно тяло (Глава) Алуминиева сплав
Капак горен СЧ 25
Странично покритие Хром
Уплътнение на буталата Тефлон
Колянов вал СЧ 25
Бутало Алуминиева сплав

Диаграма на точността

 

Диаграма разход/ налягане:

 

Контрол на качеството:
Дружеството разполага с лаборатория за калибриране на разходомери за пропан-бутан, акредитирана от Българската служба по акредитация.

"Кълвача Инженеринг" АД притежава единствения в страната еталонен мерник за втечнен газ пропан-бутан от първо ниво с относителна грешка 0.042%, регистриран от Националния център по метрология. Дружеството има изградена собствена метрологична служба и ведомствен технически надзор.

Всеки произведен разходомер преминава през поредица измервания и изпитания, гарантиращи точността на измерване при разлини температури на околната среда.

Сертификати© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |