english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Продукти

ГАЗОСТАНЦИИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ПОДЗЕМЕН РЕЗЕРВОАР

Системата включва резервоар с вместимост 5, 10, 25 или 30 м3, свързан с електронна газ колонка с един или два пистолета, помпен агрегат SIHI CEHA, предпазна и спирателно-регулираща арматура.

Предимства:
· Висока ефективност
· Ниски сервизни разходи при правилна експлоатация
· Лесно обслужване
· Надеждност
· Сигурност

Опитните и високо квалифицирани специалисти в КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД разработиха 21 серии газостанции с различен обем на подземният резервоар, в зависимост от нормативните изисквания на страната в която ще се експлоатират съоръженията

Страна* 5 000 л 10 000 л 15 000 л
Албания . . .
Босна и Херцеговина . x x
България . . x
Косово . . .
Молдова . . x
Македония . . .
Румъния . . x
Република Хърватска . . x
Сърбия и Черна Гора . . .
Турция . . x

* Съоръженията се произвеждат съгласно съответните държавни изисквания и не могат да се експлоатират в друга страна освен посочената!

Технически характеристики 5m3 10m3 25m3
НАЛЯГАНЕ (MPa) работно
пробно
1,56
2,03
1,56
2,03
1,6
2,03
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ (mm) дължина
диаметър
височина
4250
1250
1900
5400
1600
2100
8350
2000
2500
МАСА (kg)   1070 2900 5375
ДЕБИТ НА ПОМПАТА (l/min)
AR 2 1/4
AR 2 1/5
AR 2 2/6
65
95
120
65
95
120
65
95
120

Фирмата предлага като опция:

· вграждане на система за предварително набиране на количество/сума ;
· вграждане на система за електронно отчитане нивото на пропан-бутан в резервоара;
· вграждане на система за дистанционно отчитане нивото на пропан-бутан в резервоара;

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |