english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Продукти

ВОДОПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

„Био Компакт” (Европейски патент) е произведение на изкуството и се е доказал като много надежден в практиката.

 

Самото съоръжение е атрактивно, не само заради високата си ефективност, но и заради ниските си оперативни разходи. Съоръжението не изисква използването на скъпи химикали или „микроби”. Аеробната микробиология, като природен процес, разлага органичните субстанции по един високо екологичен начин.

 

Вече преминала през утаителя и маслоотедлителя, водата се взима от съдохранилището за мръсна вода и се изпомпва през хидроциклон (който няма нужда от поддръжка), отделящ твърди елементи с размер над 20μm. В биореактора аеробни микроби разграждат органичните субстанции, като масло и мазнини.

Следвайки този двустепенен рециклиращ процес, водата се отвежда в буферен резервоар за пречистена вода, минавайки през предпазен филтър и вече е готова да се върне в системата за почистване на колите чрез помпа за високо налягане.

 

Резултата очевидно си заслужава: спестяване на приблизително 85% на използваната чиста вода и значително намаляване на почистващите агенти (препарати).

 

Водопречиствателното съоръжение изисква съвсем малка поддръжка. Лесната инсталация и малкото необходимо място позволяват интеграцията му във вече изградени системи за почистване на коли.

 

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |