english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
Кълвача Инженеринг
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Услуги

"Кълвача Инженеринг"АД предлага:

  • Калибриране на разходомери за газ пропан-бутан.
  • Калибриране на разходомери за светли горива.
  • Продажба, ремонт и подмяна с гаранция на помпи, разходомери, маркучи, пистолети и др.
  • Модулни помещения с модерен дизайн, изработени от висококачествена алуминиева и PVC дограма. Метални конструкции.
  • Газови инсталации за промишлени потребители.
  • Газови инсталации за битови потебители.
  • Пълен набор резервни части за бензинови и газови съоръжения.

Калибриране на разходомери за пропан-бутан
"Кълвача Инженеринг"АД извършва продажба, ремонт, калибриране и подмяна с гаранция на разходомери, помпи, маркучи, пистолети и др. Дружеството разполага с лаборатория за калибриране на разходомери за пропан-бутан, акредитирана от Българската служба по акредитация. "Кълвача Инженеринг" АД притежава единствения в страната еталонен мерник за втечнен газ пропан-бутан от първо ниво с относителна грешка 0.042%, регистриран от Националния център по метрология. Дружеството има изградена собствена метрологична служба и ведомствен технически надзор. Разработена е методика за проверка на произвежданите газколонки, която също е утвърдена от Експертен съвет.
"Кълвача Инженеринг" АД разполага със стенд за калибриране еталонните разходомери на фирмите, кандидатстващи за лицензиране за ремонт на газколонки.

Със собствени калибрирани еталонни разходомери дружеството извършва ремонт, настройка и проверка на газколонки в цялата страна
"Кълвача Инженеринг" АД е единствената оторизирана фирма на територията на България за монтаж и калибриране на разходомери за газовози, производство на LIQUID CONTROL.

Калибриране на разходомери за светли горива

  

"Кълвача Инженеринг" АД извършва фирмена проверка на точността, регулиране и ремонт на разходомери, монтирани на автоцистерни за светли горива с дебит до 2000 л / мин.

Монтаж на електронни броячи с температурна компенсация.

Модулни помещения с модерен дизайн, изработени от висококачествена алуминиева и PVC дограма. Метални конструкции.

Производството на "Кълвача Инженеринг"АД е организирано в собствено предприятие и се използват най- съвременни технологии.
Линията за алуминиева дограма е съоръжена с пълен набор от пневматични, CPU машини, както и целия набор от специализирани преси и щанци за всички системи, с които фирмата работи. Пълната екипировка и квалификацията на персонала позволява бърза пренастройка за всяка нова система.
Линията за PVC дограма е съоръжена с полуавтоматизирани, програмируеми машини. Самото технологично производство е строго специализирано в зависимост от вида на профилите.
Стъклопакетите се приозвеждат по най- модерната двубариерна технология на херметизация . Въведена е технология за производство на стъклопакети с подобрена топлоизолация, реализирана с т.н. К-стъкло /нискоемисионно стъкло/ и запълването на въздушната среда с газ или комбинация от газове. Тази технология позволява реализация на стъклопакети с два пъти по-добри топлоизолационни характеристики от стандартните стъклопакети. Технлогичното оборудване позволява реализация на огънати, обли и всякакав друг вид стъклопакети, съобразно предпочитанията и изискванията на клиента.

 

Газови инсталации за битови и промишлени потребители.

"Кълвача Инженеринг"АД извършва проектиране, цялостно и частично изграждане на газови инсталации за битови нужди. Дружеството изпълнява газови инсталации по проект на клента.

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |