english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
за нас
имоти
машини и съоръжения
контакти

 

Имоти

Цена: Продава 180000 EURO

Описание: Застроен терен с производствено предназначение (действаща газстанция) в гр. Карнобат с площ 890 кв.м, УПИ Х-65 в кв. 16 по плана на гр. Карнобат, вкл. масивна едноетажна сграда с площ 147 кв.м.

Снимки:

>
© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |