ЕЛЕКТРОННА   ГАЗОКОЛОНКА  тип  LPGK   220,  230
LPGK- 220 с един пистолет
LPGK- 230 с два пистолета
 

 
Електронните колонки тип LPGK- 220 и 230 за втечнен газ могат да се управляват чрез централата на бензино- или газстанцията или самостоятелно. 
Новата генерация на електронните газколонки има всички предимства на старите модели, плюс ниски сервизни разходи, дълготрайност, висока производителност и сигурност при добра цена

 
 

разходомери за
LPGK   230
 разходомер  за LPGK  220
пистолет за зареждане 
КЪЛВАЧА К1

 
разходомер "КЪЛВАЧА" за пропан бутан
Фирмата  разполага на склад с разходомери  "КЪЛВАЧА"  за пропан бутан
Механика :


   В  механиката газколонките  LPGK-220 са  оборудвани с:
- специални разходомери за втечнен газ, свързани с електронен блок
- фин филтър  - сменяем филтър 
- газоотделител с възвратен вентил
- блоков сферичен  кран  DN 10 за газопровода
- блоков сферичен  кран DN 20 за газопровода,  подаващ под     налягане
- манометър за високо налягане с включена успокоителна връзка
- зареждащ маркуч за високо налягане с прекъсващ  куплунг, 5м дълъг, електропроводим
  (антистатичен), 100 bar   разрушаващо  налягане
- пистолет с ключалка, тип LG 
- предпазен вентил 25 bar, по DIN
- диференциален вентил с автоматичен авариен клапан

Електронен блок :

   Съдържа:
-  захранващо устройство
-  слаботоков интерфейс
-  CPU - на колонката
-  два електронни индикатора / 3/4" височина на знаците /
-  две луминисцентни лампи по 8 W

Особени белези на електронния блок :

-  защита на данните при изключване на захранването минимум 1 година чрез литиева 
   батерия
-  обмяна на данни с каса по дву- или четирипроводна линия
-  показва стойността, количеството и цената на продаденото гориво като шестразрядна
-  цифра (с разрядите пред и след запетаята). Показанията не се нулират при поставяне на 
   пистолета.
-  електронен суматор за обхващане на сумираните данни ( продажби и оборот) в 
   автономен режим  на работа
 - работа в автономен режим и с електронна система с фискална памет температурна и 
   електронна корекция на разходомера

Указание:

Двигателят, помпата и преливния вентил се намират извън колоната в близост до цистерната. Те не се включват в доставката на колонката.

Технически данни на газколонки тип LPGK -220, 230
Работно свръхналягане                      max. 25 bar.
Минимален дебит                               5   l/min
Максимален дебит                             50  l/min
Минимално подадено гориво         5 l
Номинален диаметър                        DN 20
Обем  на камерата за измерване    4 x 0, 25  l
Клас на тoчност                                  1


 
 
Габарити:
LPGK 220, 230
Тегло
250 kg
Височина /колонка/
1820 mm
Височина /хидр.част/
795 mm
Широчинa
520 mm
Дълбочина
930 mm

 
Електрически параметри:
LPGK 220, 230
Консумирана  мощност
max. 60 W
Електронен изчислител
220V AC
и осветление
+ 10/- 15 %
 
50Hz, 1A

 
Препоръчителни стойности :
LPGK 220, 230
Тръбопровод за течната фаза на горивото
DN  25 ( 1")
Тръбопровод за газовата фаза на горивото
DN  15
Захранваш кабел  /силов/
6 x 1,5 mm2
Интерфейсен кабел  /ширмован /
8 x 0,25 mm2