Акционерно дружество   КЪЛВАЧА е динамична, бързоразвиваща се компания, специализирана в оборудването на  бензиностанции и газстанции. Създадена през 1990 година, днес тя разполага с най-голямата в България производствена и  сервизна база за производство, оборудване и ремонт на бензинoколонки  и газколонки. 
 Натрупания опит и знания, висококвалифицираният персонал и съвременните комуникационни средства са гаранция за  професионализъм, ефективност и бързина в обслужването на клиентите. 

         КЪЛВАЧА  АД предлага висококачествени електронни бензиноколонки с фискална памет, за един и повече продукти, разнообразни модели - от най-обикновени бензиноколонки за малки бензиностанции, до най-модерните бензиноколонки  за  големи престижни обекти. Разработена е и се предлага собствена електронна система с фискална памет за управление на
 бензиностанции и отчитане оборотите от продажби на течни  и втечнени горива  и търговски стоки. Зa всичко това фирмата е  осигурила гаранционно и следгаранционно обслужване, с възможност за отстраняване на повредите в срок от  24  часа във  всяка точка на страната. 
        Безупречната репутация, новите идеи и профисионалният  метод на работа привличат вниманието на  наши  и   чуждестранни клиенти.  Във връзка със съвременните изисквания на пазара,   КЪЛВАЧА  АД предлага нови технологии за  оборудване на  бензиностанции  и газстанции  - собствени и от водещи европейски и  американски фирми, съобразени с
 международните екологични стандарти.  КЪЛВАЧА АД е единственият  оторизиран дилър за България на продуктите на  германската фирма   WAYNE  DRESSER.
 В  отговор на нарастналото търсене  КЪЛВАЧА  АД, предлага пълно оборудване на малки и големи инсталации за газ  пропан-бутан  (газколонки, помпи, разходомери, броячи, всички видове тръби и арматури за газовози, компактни мобилни  газстанции), доставка   и транспорт  на втечнен газ пропан-бутан).

  КЪЛВАЧА АД създаде лаборатория за калибриране на разходомери за пропан-бутан. Тя разполага с единствения в страната  еталон от 1-во ниво и стенд за замерване и калибриране  на газови разходомери. Фирмата има изградена собствена  метрологична служба и ведомствен технически надзор.