РАЗХОДОМЕР  КЪЛВАЧА

Разходомера за втечнен газ " КЪЛВАЧА" е двубутален тип с хоризонтално разположени един в друг цилиндри.
Обемът на двете камери е 2 x 250 dm3  .Тялото на корпуса е изработено от висококачествени стомани и чугунени сплави.


Технически параметри:

             -вход     - 20мм резба
             -изход   - 20мм фланец